Zuurstof blog

Geen woorden maar vormgeving!

Grand Prix Customer MediaWaar voorheen een personeelsblad gemaakt werd met als doel werknemers te binden, te informeren en goodwill te kweken bij de achterban, draait het nu om heel andere communicatiedoelstellingen. Zo werd mij als jurylid duidelijk bij de beoordeling van de ingezonden interne media voor de Grand Prix Customer Media 2011.

‘Crowdsourcing’ en zo

Lezers moeten participeren! Kernwaarden moeten worden verankerd! De input moet worden ‘gecrowdsourcet’! Gedragsveranderingen moeten worden bereikt! En bedrijfsstrategieën moeten worden uitgezet! “Het gaat om de optimale middelenmix tussen print, online en reallife-experience. Een synergie waarmee je de volledige doelgroep bereikt en een keuzemenu biedt, waarbij de verwende lezer zélf kiest welke informatie of middelen hij tot zich neemt.” De toelichtingen waren soms nog fraaier dan het blad zelf.

Ruimte voor experiment

Jammer dat al die vooruitstrevendheid in inhoud en middelen zich niet doorvertaalde naar de vormgeving. Want op dat gebied bleven de meeste inzendingen wat achter. Vergeleken met de ingezonden consumentenbladen waren de personeelsbladen – op een enkeling na – ronduit behoudend. Het hoge aantal inzendingen uit de bank- en verzekeringswereld verklaart waarschijnlijk een hoop. Toch blijft de magere kwaliteit vreemd, omdat je zou verwachten dat er juist bij interne media meer ruimte is voor experiment.

Niet alles tegelijk?

Ik hoop van harte dat er volgende keer bladen bij zijn die in vorm net zo veel lef tonen, als ze nu met inhoud en beeldgebruik doen in hun middelenmix. Maar misschien moet je ook niet alles tegelijk willen...

Inmiddels is de prijs uitgereikt aan Hechter, het personeelsblad van SNS Reaal. Meer informatie over de Grand Prix vind je op www.grandprixcustomermedia.nl/nieuws.


Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Alle blogs